Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar?

Då är Nationell verkstad mötesplatsen för dig. Här träffas personer som arbetar på företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill skapa hållbara verksamheter och livsstilar! Under två dagar samlas vi kring frågeställningar om hur vi tillsammans ska möta och lösa utmaningar för att säkra utvecklingen av det hållbara samhället

Om Nationell verkstad

Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Konferensen vänder sig till deltagare från privat och offentlig sektor, akademi och ideella föreningar runt om i Sverige. I år är Science Park Borås arrangör i nära samarbete med Borås Stad. Medarrangörer är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion och Naturvårdsverket.