”Att vara människa idag är att vara konsument”

Katarina Graffman är antropologen som de senaste 20 åren kontinuerligt studerat dagens konsumtionskultur och beteendetrender relaterat till konsumtion. Hon är medförfattare till boken: ”Vi är vad vi köper”. Till Nationell verkstad kommer hon för att svara på varför konsumtionskulturens tvingande logik är så svår att bryta sig loss från och för att få oss att våga ifrågasätta taget-för-givet-kunnandet om människan.

Ditt föredrag har rubriken konsumtionskulturens tvingande logik. Vad betyder det?
– Konsumtionen har blivit så allestädes närvarande att vi inte tänker på oss själva som konsumenter utan som människor; att vara människa idag är att vara konsument. Oavsett vad vi ägnar oss åt så finns där en inblandning från marknaden där marknadsförare ständigt ägnar sig åt att hitta domäner av våra liv där marknaden ännu inte har trängt sig in till fullo.

Vad kommer du att prata om?
– Jag kommer prata om att konsumtion är något så mycket mer övergripande än vad vi tror att det är, alltså att köpa något i en butik eller på nätet. Och varför det är så viktigt att förstå det om man vill komma till rätta med hur vi ska och bör konsumera framöver.

Hur tycker du att vi ska/bör konsumera framöver?
– Mer återhållsamt, hellre bättre kvalitet och hantverk, gärna återbruk om det går. Bra konsumtion är hållbar konsumtion på alla nivåer. Dålig konsumtion är för konsumtionens egen skull.

Har du gjort något inköp som du skäms över och varför?
– Jag kommer faktisk inte på något. Jag är nog en för medveten konsument för att göra dåliga köp. Men visst har det hänt det att jag köpt ”fel” klädesplagg; något som känns toppen i provrummet blir sen inte använt många gånger.

Hur kommer det sig att du vet så mycket om konsumtion?
– Jag började intressera mig för mediekonsumtion men sen gled jag in i studier av konsumtion mer generellt. Eftersom vi lever i något av en konsumtionskultur så blir hur, vad och varför vi konsumerar en av de mest betydelsefulla aktiviteter den moderna människan ägnar sig åt – vare sig vi gillar det eller inte.

Du har sagt: ”Människor säger inte vad de tänker, vet inte vad de känner och gör inte som de säger.” Hur ska vi tolka det?
–Lejonparten av den forskning som finns kring konsumenters beteende ur ett hållbarhetsperspektiv använder attityder som en proxy för hur folk kommer att agera. Men det finns inga empiriska belägg för att attityder skulle vara en god indikator för hur människor faktiskt beter sig, snarare tvärtom.

Varför ska man komma till Nationell verkstad och lyssna på ditt föredrag?
– För att fräscha upp sina insikter och för att våga ifrågasätta taget-för-givet-kunnandet om människan.

Katarina Graffman föreläser den 23 oktober kl 14:00

Anmäl dig här!

Foto: Ryan Garrison