Möt framtidens konsument

För att Sverige ska ha ett framgångsrikt näringsliv även 2030 behöver vi företag som bidrar till hållbar konsumtion. Vi står inför en transformation där vi måste se möjligheterna med cirkulär ekonomi, delningsekonomi och nytänkande företag som på olika sätt möter framtidens konsumenter – på ett sätt som jorden tål.

På Science Park Borås har vi tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit hjälp av Kairos Future för att ta reda på vad morgondagens konsumenter kommer att efterfråga. Vilka hållbarhetstrender finns runt hörnet och vilka är de mest framträdande konsumentgrupperna som kommer bidra till omställningen? Framtidsrapporten pekar ut sex tydliga konsumentgrupper som driver utvecklingen mot hållbar konsumtion, se vilka i foldern: ”Möt framtidens konsument” (pdf)

 

– Vi upptäckte att det finns lite kunskap om hur konsumenter tänker kring hållbarhet, kunskap som är viktig för de företag som ska möta konsumenterna på marknaden. Därför tog vi i samverkan med Västra Götalandsregionen och Kairos Future fram en trendspaning som både belyser trender inom hållbarhet och pekar på 6 tydliga konsumentgrupper, berättar Birgitta Losman, ansvarig för verksamhetsområdet Konsumtion vid Science Park Borås och fortsätter:

 

– Studien visar att en hög andel av Sveriges befolkning bryr sig om hållbarhet, men de gör de utifrån helt olika motiv. Detta är i sin tur relevant både för företag som ska sälja och för beslutsfattare som försöker underlätta för företag och konsumenter att agera hållbart. Det är exempelvis helt olika förutsättningar att möta konsumenter som har bestämt sig för köpstopp jämfört med konsumenter som drivs av ett allmänt teknikintresse.
 

Mycket mer om framtidens konsumtion och hållbara livsstilar blir det på konferensen Nationell verkstad. Anmäl dig här.

Programmet hittar du här.