Program

Programmet finns också här i PDF-format.

(med reservation för ändringar)

23 Oktober

10:00 – 12:00

Sustainable consumption – the global, national and local perspective.

Öppet för studenter och allmänhet. Föreläsningen är på engelska.

Fri entré!

Föreläsning med Dr. Lewis Akenji, Cecilia Solér och Karin M Ekström. Läs mer…

Nationell verkstad är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. I detta arbete finns en nära samverkan mellan Japan och Sverige. Lewis Akenji, ledare för Japans del av FN10YFP programmet Hållbara livsstilar, medverkar som keynote speaker under förmiddagspasset. Detta pass kommer att hållas på engelska.

Eva Ahlner, senior rådgivare vid Naturvårdsverket, tillsammans med Andrea Norgren, projektledare för Hållbara livsstilar Stockholm Environment Institute, inleder med att tala om FNs program för hållbara livsstilar och Sveriges roll, Nationell verkstad, som del i detta arbete.

Dr. Lewis Akenji (Japan), Executive Director SEED and coordinator of the 1.5-Degree Lifestyles project, will give us the highlights from the report “1.5-Degree Lifestyles:
Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints”. The results of the analysis are striking, showing in some cases the need for reductions of over 80% in
greenhouse gas emissions (GHG) by 2050 from today’s intensity of lifestyles. He will talk about the importance of finding opportunities and the need of lifestyles that can
become compatible with Climate Change goals.

Möt Cecilia Solér, docent i marknadsföring och forskare i hållbar konsumtion vid Handelshögskolan i Göteborg, som vill rädda världen och som ifrågasätter att vi är vad vi har på oss. Cecilia Solérs forskning inriktar sig på hur konsumtionskultur och
marknadsföring påverkar våra konsumtionsmönster och Cecilia Solér har även uppmärksammat sambandet mellan konsumtion och psykisk ohälsa.

Möt även Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan Borås. Hon studerar bland annat butikernas roll för socialt hållbara samhällen. Butiken har större betydelse för samhällets utveckling än vad som vanligen hävdats och det är hög tid att beslutsfattare uppmärksammar detta i både storstad i mindre samhällen, i en tid när digitaliseringen går allt snabbare.

12:30 – 12:55

Registrering

Textile Fashion Center i Borås

13:00

Välkommen till Nationell verkstad (anmälan krävs)

Science Park Borås, Högskolan i Borås tillsammans med Borås Stad hälsar er välkomna till den innovationsmiljö som ska skapa framtidens hållbara konsumtion.
Konferencier för konferensen är Sarit Monastyrski, programledare på P4 Sjuhärad.

Science Park Borås, Högskolan Borås tillsammans med Borås stad och Boråsregionen hälsar
er välkomna till den innovationsmiljö som ska skapa framtidens hållbara konsumtion.

Konferencier är Sarit Monastyrski

 

13:10

Varför är det så svårt att konsumera hållbart?

Föreläsning med Cecilia Solér, Handelshögskolan i Göteborg. Läs mer…

Cecilia Solér, docent vid Handelshögskolan i Göteborg, tar oss med på en snabb resumé kring livsstilskonsumtion och hur det påverkar miljömässig och social hållbarhet. Hon hjälper oss att reda ut vad vi kan göra som individer och vad näringslivet och politiken måste göra.

13:30

Vilka hinder finns idag och vad görs för att undanröja dem?

Panelsamtal med: Karolina Skog, Maria Lagerman, Cecilia Solér, Johan Trouvé, Kristina Jonäng, Eva Ahlner. Läs mer…

Personer från näringsliv, politik och akademi samtalar om hinder och målkonflikter som står i vägen för en hållbar konsumtion, liksom förslag på lösningar.

Möt Aida Karimli, vice ordförande i miljönämnden Västra Götalandsregionen , Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson (mp), Cecilia Solér docent vid Handelshögskolan i Göteborg, Maria Lagerman styrelseledamot föreningen Medveten konsumtion, Eva Ahlner, senior rådgivare, Naturvårdsverket.

Moderatorer är Johanna Lindblad, samordnare för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och Birgitta Losman, verksamhetsansvarig Konsumtion, Science Park Borås

Karolina Skog

Johan Trouvé

Kristina Jonäng

Alexandra Davidsson

Cecilia Solér

Eva Ahlner

 

14:00

Konsumtionskulturens tvingande logik

Föreläsning med Katarina Graffman. Läs mer…

Katarina Graffman talar på Nationell verkstad. Foto Ryan Garison.

Katarina Graffman, filosofie doktor i kulturantropologi med fokus på konsumtion och konsumtionskultur, frågar sig hur kan företag och organisationer hitta sätt att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig konsumtionskultur? Genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala rollen som konsumtion spelar för människor kan företag och organisationer definiera sitt existensberättigande. Hon belyser vikten av människors faktiska beteenden, att inte nöja sig med att tro på vad människor säger – utan studera vad de gör. Först då kan man hitta de behov som bevisligen finns, men som ingen aktör lyckats ockupera med sina produkter, tjänster eller sin kommunikation.

 

14:30

Fika & och Exposé av en hållbar textil- och modeindustri

Under pausen har du möjlighet att ta del av en Exposé, en utställning inom ramen för Textile & Fashion 2030 med syfte att inspirera och visa på möjliga lösningar för att skapa en mer cirkulär och hållbar textil- och modeindustri.

15:00 – 17:00

Morgondagens konsument & framtidens trender

Presentation av Kairos Futures unika studie. Läs mer…

Vi belyser morgondagens konsument med en unik studie gjord av Kairos Future på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Science Park Borås. Sex tydliga konsumentgrupper driver utvecklingen mot hållbar konsumtion på olika sätt. Vilka är de egentligen och vad det för din organisation? Detta kommer vi att presentera, diskutera och gestalta på ett spännande sätt. Det blir ett interaktivt pass med workshops för att fördjupa förståelsen av dessa viktiga målgrupper.

Se videon om hållbar konsumtion som berättar mer om studien (sidan öppnas i nytt fönster)

18:00 – 22:00

Middag med föreläsare

Plats: Do-tank Center, Textile Fashion Center

Läs mer…

Värd för middagen är Borås stad

På kvällen äter vi en ekologisk sharingmiddag i vår innovationsmiljö Do-tank Center samtidigt som vi bjuds på framträdanden som inspirerar till goda affärer att ta ett större ansvar för klimatet. Biologen och miljöentreprenören Glenn Mattsing föreläser om skräp som en resurs och hur näringslivet kan gynnas av omställning till hållbara produkter och tjänster. Gästar oss gör också kaffe- och matentreprenören Matts Johansson som har grundat kaffeföretaget da Matteo samt är delägare och medskapare av Garveriet i Floda. Han berättar om sin filosofi av att driva företag med ett omfattande hållbarhetstänk. Konferencier är Henrik Grönberg, kommunikatör Science Park Borås.

Glenn Mattsing

Matts Johansson

24 Oktober

08:30

Reflektion i morgonsoffan

Framåtblickande samtal om textilbranschen och framtidens hållbara samhälle. Läs mer…

Vi inleder dagen med reflekterande och framåtblickande samtal om textilbranschen och om framtidens hållbara samhälle. Gäster i morgonsoffan är: Maria Åman, affärsutveckling Inkubatorn i Borås, Erik Lindvall, CEO, creative director på Guringo och Linnéa M. F Larsson, kostnär. Värd för morgonsoffan är Adrian Zethraeus, projektledare för Re:textile, ett projekt inom Science Park Borås som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen.

09:00

Kavalkad av goda exempel

Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare på Borås Stad och projektledare för Hållbar Landsbygd Sjuhärad, leder detta pass. Läs mer…

Vi fyller på med energi och framtidshopp genom att få ta del av goda exempel från både näringsliv och offentlig sektor. I projektkavalkaden blir vi boostade med exempel inom de fyra teman som återkommer i workshopen efteråt. Exempel på både lösningar och utmaningar, hur har andra gjort för att nå lösningen? Det kan vara alltifrån ett samarbete, produkt eller designlösning som har tagit aktören i rätt riktning och skapat nya värden för världen. Kan det vara så att det omöjliga är möjligt?

 

09:45

Workshop: Lös branschens utmaning

Välj mellan fyra valbara workshops. Läs mer…

Med gemensam kunskap och kreativa processer kommer ni att få ta er an utmaningar kopplade till den hållbara konsumtionen. Utmaningarna kommer att utgå från hållbara konsumentgrupper och arbeta enligt en designmedtodik för hållbar konsumtion. Du får både ett smakprov på en metod och fördjupa dig i problematiken i utmaningen.

Inredning

Lokal: Garfveriet, Textile Fashion Center.

Workshopledare: Jenny Ekman, VD på Sajkla

Dagens inredning är designad för en relativt kort livslängd och det är ovanligt att de återanvänds eller renoveras. Vad krävs för att ändra detta ohållbara beteende som finns hos företag, offentlig verksamhet och privatpersoner? Utmaningen ligger
säkert både på produktdesignen och kring vilka möjligheter som erbjuds för att cirkulera inredning.

Mode

Lokal: Do-tank Center, Textile Fashion Center.

Workshopledare: Maria Lagerman, affärsutvecklare

Konsumenter visar idag allt större intresse för hållbart mode och efterfrågar nya hållbara alternativa sätt att förnya garderoben. Trendig vintage, re-design tjänster, reparationstjänster och hyrlösningar växer fram. Men går det att tjäna pengar på dessa nya hållbara alternativ? Vilka lösningar måste fram? Hur ser drivkrafterna och behoven ut för olika konsumentgrupper?

Kvarterets konsumtion

Lokal: Lektionssal (T378a, T378b) i Textilhögskolan, Textile Fashion Center.

Workshopledare: Josefina Sallén, Peter Algurén & Sara Renström på Sustainable Business, RISE

För att det ska bli attraktivt att anamma en hållbar livsstil behövs nya tjänster och erbjudanden i kvarteret. Utmaningen är att förstå vilka och vem som ska erbjuda detta – finns det nya affärsmöjligheter eller ny samhällsservice som skapar värde för de boende?

Semester

Lokal: Vestindien A, Textile Fashion Center.

Workshopledare: Mia Magnusson och Mikaela Lilleste på Borås Stad

Semester. Detta ljuvliga fenomen där vi gärna släpper både vardag och våra rutiner. Framtiden är här och det är dags att våra semestrar är med och bidrar med nya värden. Hur ser semester ut som är hållbar för såväl natur & klimat som människor och samtidigt stärker den lokala ekonomin?

 

12:00

Kulturlunch med guidning på stan

En lunch med konst och delningsekonomi i stadsrummet. Läs mer…

Tillsammans med en guide kommer du i grupp promenera ut i Borås för att uppleva de kulturella värdena i stadsrummet och goda exempel som underlättar för en hållbar livsstil, såsom delningsekonomi.
Det blir också ett tillfälle till nätverkande och samtal över gränser bland deltagarna.

14:00

Lösningarna presenteras

Läs mer…

Guldkornen från förmiddagen olika workshopspass presenteras gemensamt. Vi hoppas på nya insikter från grupperna och konkreta medskick till branscherna. Vi ägnar även en stund för gemensam reflektion kring verkstadens effekt.

14:45


Key note speaker: Nya värden som berikar våra liv och verksamheter

Föreläsning med Micael Dahlen. Läs mer…

Ekonomiprofessor Micael Dahlen från Handelshögskolan i Stockholm tar upp tankar och reflektioner om hur och med vad ska vi fylla våra liv och verksamheter med för att på riktigt känna oss berikade? Kommer vi ens prata om BNP, räntabilitet,
eller pengar i framtiden? Finansiella begrepp och institutioner är under omvandling – inte ens riksbanken verkar veta hur man ska bestämma värdet på pengar. Människors beteenden ändras. Nu är det dags att omdefiniera begreppet kapital och istället börja prata om andra värden som kan berika våra liv, karriärer och verksamheter. Vilka investeringar ska göras och vilka beteenden tar oss dit?

15:45

Slutord från Erik Bresky, VD Science Park Borås

16:00

Avslut