Talare

Glenn Mattsing

Biolog, miljöentreprenör och äventyrare

Läs mer om Glenn >

Föreläser i samband med middagen om skräp som en resurs och hur näringslivet kan gynnas av omställning till hållbara produkter och tjänster.

23 oktober från kl 18:00

Glenn Mattsing är biolog, miljöentreprenör och äventyrare med fokus på hur näringslivet kan gynnas av omställning till hållbara produkter och tjänster, men också hur näringslivet kan vara en viktig pusselbit i att nå hållbarhetsmål samt ta position på en marknad i stor förändring.

Den röda tråden i hans föreläsning är skräp som en resurs. Han ger en dagsaktuell bild av nedskräpningen över jorden och bevisar att det går att förädla skräp till ett värde. Han tar också med sig produkter och material som besökarna kan känna på.

Till Borås kommer han också ha med sig båten Trash-Tiki, byggd av skräp, som han använde för att segla mellan Trosa och Visby i samband med Almedalsveckan förra året i syfte att lyfta miljöfrågan och plasten i havet. Sista biten in till Visby fick han också sällskap på båten av Petter Stordalen (norsk affärsman som äger hotellkedjan Nordic Choice Hotels).

Micael Dahlen

Föredragshållare och ekonomiprofessor

Läs mer om Micael >

Föreläser om nya värden som berikar våra liv och verksamheter

24 oktober kl 14:30

Micael Dahlen är en populär talare och föredragshållare, såväl i Sverige som internationellt. Han har pratat på platser som Shanghai, New York, Istanbul och Lissabon, för kunder som Google, Ericsson, Samsung, Deloitte, Volkswagen, Fujitsu och Oriflame. Micael Dahlen har blivit framröstad till ”näringslivets populäraste föredragshållare” och utsedd till nummer 10 i världen inom sitt forskningsfält.

Som professor på Handels vill Micael Dahlen få studenter att kultivera sina intressen och särarter, att ta sig ut ur den ”anstalt” som strömlinjeformar människor. Det har funkat! Flera av de företag, från Spotify och Sound Cloud till Klarna och Acne, företag som på olika sätt förändrat industrin och sättet att se på saker och ting, har startats av studenter som Micael Dahlen har haft.

Han kommer att ge oss inblick och perspektiv på saker och ting, och han ställer sig frågan:

Kommer vi fortfarande prata om BNP, räntabilitet, eller ens pengar i framtiden? Den nya femhundralappen har kommit – majoriteten av alla dagens 20-åringar kommer aldrig ens hålla den i sin hand. De kommer än mindre besöka ett bankkontor. Pengar, finansiella begrepp och institutioner är under omvandling – inte ens riksbanken verkar veta hur man ska bestämma värdet på pengar. Livet handlar dessutom allt mindre om pengar. Människors beteenden ändras. Nu är det dags att omdefiniera begreppet kapital och istället börja prata om andra värden som kan berika våra liv, karriärer och verksamheter.

Cecilia Solér

Docent i marknadsföring och forskare i hållbar konsumtion

Läs mer om Cecilia >

Föreläser under förmiddagspasset med rubriken Sustainable consumption – the global, national and local perspective och
kl 13:10 samt deltar i panelsamtalet dag 1.

23 oktober från kl 10:00, kl 13:10 och 13:30

Cecilia Solér är docenten i marknadsföring och forskaren i hållbar konsumtion vid Handelshögskolan i Göteborg som vill rädda världen och som ifrågasätter att vi är vad vi har på oss. Hennes forskning riktar in sig på hur konsumtionskultur och marknadsföring påverkar våra konsumtionsmönster och hon har även uppmärksammat sambandet mellan konsumtion och psykisk ohälsa.

Matts Johansson

Kaffe- och matentreprenör

Läs mer om Matts >

Föreläser i samband med middagen.

23 oktober från kl 18:00 

Matts Johansson är kaffe- och matentreprenören som har grundat kaffeföretaget da Matteo i vilket han är delägare i och grillrestaurangen Jernbruket samt delägare och medskapare av Garveriet i Floda. Han berättar om hans filosofi av att driva företag med ett omfattande hållbarhetstänk.

Katarina Graffman

Kulturantropolog & författare

Läs mer om Katarina >

23 oktober kl 14:00

”Människor säger inte vad de tänker, vet inte vad de känner och gör inte som de säger.”

Så säger Katarina Graffman som är filosofie doktor i kulturantropologi med fokusområden på konsumtion och konsumtionskultur. Hon har de senaste 20 åren kontinuerligt studerat dagens konsumtionskultur och beteendetrender relaterat till konsumtion. Katarina har tillsammans med professor Jacob Östberg skrivit boken: ”Vi är vad vi köper”. En central fråga i boken är varför konsumtionskulturens tvingande logik är så svår att bryta sig loss från? Svaret och mycket annat får vi under hennes föreläsning på Nationell verkstad.

Lewis Akenji

Programdirektör för Sustainable Consumption and Production vid IGES

Läs mer om Lewis >

Föreläser under förmiddagspasset med rubriken Sustainable consumption – the global, national and local perspective

23 oktober kl 10:00

Dr Lewis Akenji är programdirektör på Sustainable Consumption and Production vid institutet för Global Environmental Strategies (IGES) i Japan. Se intervju med honom från World Resources Forum tidigare i år där han beskriver hur livsstilar kan bli förenliga med klimatförändringsmålen. Länk till videon: https://youtu.be/C05gkBn0LyM (öppnas i nytt fönster)

Sarit Monastyrski

Konferencier

Läs mer om Sarit >

Konferensens konferencier och deltar båda dagarna

23 & 24 oktober

Sarit Monastyrski är en välkänd profil i Borås och i över 25 år har hennes röst hörts i radion. I dag är hon programledare för två av Sveriges Radios största program, P4 Extra och Kvällspasset i P4. Sarit leder också eftermiddagsprogrammet i P4 Sjuhärad. Sedan 2014 driver hon ett eget bolag och arbetar som konferencier, moderator, håller föreläsningar och gör inläsningar av bland annat ljudböcker.

Johan Trouvé

VD Västsvenska Handelskammaren

Läs mer om Johan >

Deltar i panelsamtalet om vilka hinder finns idag och vad görs för att undanröja dem?

23 oktober kl 13:30

Han säger att han har Sveriges näst roligaste jobb som VD för Västsvenska Handelskammaren. ”Det roligaste kanske någon i publiken har eller så är det mitt nästa jobb? Inte för att jag söker men man måste alltid ha något att sträva efter”, menar han. Johan Trouvé har varit VD för Västsvenska Handelskammaren i 10 år och arbetar dagligen under devisen ”Tillsammans gör vi Västsverige starkare”. Västsvenska Handelskammaren är en av Sveriges största näringslivsorganisationer med 3000 medlemmar och 90 anställda.

Karin M Ekström

Professor i företagsekonomi

Läs mer om Karin >

Föreläser under förmiddagspasset med rubriken Sustainable consumption – the global, national and local perspective samt hälsar välkommen till konferensen.

23 oktober från kl 10:00 och kl 13:00

Karin M Ekström är professor i företagsekonomi vid Högskolan Borås, studerar bland annat butikernas roll för socialt hållbara samhällen. Butiken har större betydelse för samhällets utveckling än vad som vanligen hävdats och det är hög tid att beslutsfattare uppmärksammar detta i både storstad i mindre samhällen, i en tid när digitaliseringen går allt snabbare.

Alexandra Davidsson

Generalsekreterare för föreningen Medveten Konsumtion Sverige

Läs mer om Alexandra >

Deltar i panelsamtal om vilka hinder finns idag och vad görs för att undanröja dem?

23 oktober kl 13:30

 

Alexandra Davidsson, arbetar som generalsekreterare för föreningen Medveten Konsumtion. Hon har en bakgrund inom FN i New York och Rom, kandidat i statsvetenskap med minor i ekonomi och master i globala studier med fokus på hållbarhet. Brinner extra för cirkulär konsumtion och har hållit hundratals föreläsningar om hur man kan konsumera mer hållbart genom eftertänksamhet och reflektion. Medveten Konsumtion är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, som också arrangerar den cirkulära kampanjen White Monday.

Kristina Jonäng

Regionråd Västra Götaland

Läs mer om Kristina >

Deltar i panelsamtal om vilka hinder finns idag och vad görs för att undanröja dem?

23 oktober kl 13:30

 

Kristina Jonäng är regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland samt ordförande i Sveriges kommuner och landstings beredning för tillväxt och regional utveckling. Kristina Jonäng har bred politisk erfarenhet och har bland annat arbetat som stabschef på miljödepartementet.

Eva Ahlner

Senior advisor Naturvårdsverket

Läs mer om Eva >

Hälsar välkommen till förmiddagspasset dag 1 samt deltar i panelsamtalet om vilka hinder finns idag och vad görs för att undanröja dem?

23 oktober kl 10:00 och kl 13:30

 

Eva Ahlner arbetar som expert inom hållbar konsumtion och produktion på Naturvårdsverkets Samhällsavdelning. Hon är Sveriges kontaktperson gentemot FN i genomförandet av delmål 12.1 i Agenda 2030 samt i genomförandet av programmet ”Sustainable Lifestyles and Education” som är en del i FN:s öppna partnerskap One Planet Network. Delmål 12.1 omfattar Sveriges och andra medlemsländers genomförande av FN:s tioåriga ramverk för hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Malin Carlsson

Kommunalråd i Borås

Läs mer om Malin >

Hälsar välkommen till konferensen.

23 oktober kl 13:00

 

Malin Carlsson är kommunalråd för Socialdemokraterna med särskilt ansvar för vård- och äldrefrågor, social omsorg och arbetslivsfrågor, integration och funktionshinderomsorg samt regional samordning.

Erik Bresky

VD Science Park Borås

Läs mer om Science Park Borås >

Hälsar välkommen och deltar som värd båda dagarna 23 och 24 oktober

Om Science Park Borås
Science Park Borås är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova, Västra Götalandsregionen och EU. Science Park Borås finansieras även av andra forskningsfinansiärer.

Om uppdraget
Science Park Borås kärnverksamhet är projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Science Park Borås tillhandahåller de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till samhällsnytta. Science Park Borås kanaliserar innovationssystemet – från idé till hållbar utveckling.

Genom de olika aktörernas olika kompetenser och resurser skapas möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden. Science Park Borås arbetar för en positiv samhällsutveckling genom cirkulär ekonomi.

Organisation
Vi är cirka 20-25 medarbetare och våra fokusområden är textil, konsumtion och samhällsutveckling.